Velkommen

Klubbens formål er i videst muligt omfang, at virke til gavn for ældre kollegaer med vægt på det sociale samvær – og fastholde kontakten til tidligere kollegaer, samt følge med i den videre udvikling af Post Danmark Leasing A/S